Polityka prywatności

Przed skorzystaniem z serwisów, zapoznaj się dokładnie z Polityką Prywatności oraz Regulaminem.

§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH, CELE ZBIERANIA DANYCH, PODSTAWA PRZETWARZANIA I OCHRONA

1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem portalu internetowego aniaaftowicz.com, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym, jest Anna Aftowicz, dr Trueta 118/1, 08005 Barcelona, Hiszpania

2. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem portalu internetowego oraz w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych usług. Administrator zapewnia w szczególności, iż zbierane przez niego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem oraz zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem do nich osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

3. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

4.  Dostęp do danych, w tym danych osobowych użytkowników ma administrator lub osoby upoważnione przez administratora, którzy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych.

5. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji oraz złożenia zamówienia dobrowolnie.

6. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, a zwłaszcza prawo do: żądania uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub trwałego wstrzymania ich przetwarzania albo usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje również prawo żądania usunięcia konta.

7. Żądanie określone w pkt 6 powyżej można zgłaszać Administratorowi poprzez e-mail – kontakt@4-change.eu bądź listownie drogą pocztową na adres: Anna Aftowicz, dr Trueta 118/1, 08005 Barcelona, Hiszpania. Administrator ustosunkuje się do żądań użytkownika bez zbędnej zwłoki.

8. Administrator zbiera dane osobowe do następujących celów:

a. zawarcia, ewentualnej zmiany i realizacji umowy sprzedaży usług coachingowych lub szkoleniowych,
b. obsługi reklamacji,
c. obsługi procesu rejestracji konta użytkownika przy wykorzystaniu dostępnego na stronie formularza zamówienia i rejestracji,
d. marketingu bezpośredniego własnych usług w przypadku wyrażenia na nią zgody przez Klienta,
e. przesyłania informacji handlowych dotyczących własnych usług oraz newslettera.

9. Administrator przetwarza następujące dane swoich klientów: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa przedsiębiorcy, adres przedsiębiorcy, NIP przedsiębiorcy. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga zgody użytkownika, jednakże jest niezbędne w celu dokonania zakupów na stronie portalu, w tym również otrzymywania newslettera.

10. Dane użytkowników, którzy nie są klientami portalu, są przechowywane jedynie w celu udzielania odpowiedzi na zadanie pytania. Administrator przetwarza następujące dane użytkowników nie będących klientami: imię i nazwisko, adres e- mail, nazwa przedsiębiorstwa. Podanie adresu e-mail, imienia i nazwiska, nazwy przedsiębiorstwa jest dobrowolne, wymaga zgody użytkownika jednakże jest konieczne do obsługi zapytań od użytkownika.

11. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację płatności, badanie poziomu satysfakcji użytkownika portalu.

12. Zakupów na portalu mogą dokonywać jedynie zarejestrowani klienci.

13. Założenie przez klienta konta na portalu jest dobrowolne, wymaga zgody klienta i pozwala dokonywać zakupów usług na portalu, z możliwością kontrolowania stanu złożonych zamówień.

§ 2. INFORMACJA O COOKIES

1. Portal wykorzystuje technologię plików cookies.
2. Pliki cookies – tzw. “ciasteczka” – stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i w sposób odpowiedni wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. dostosowania zawartości strony internetowej sklepu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej sklepu,
b. tworzenia statystyk umożliwiających zrozumienie jak użytkownik korzysta ze stron internetowych. Ma to na celu umożliwienie ulepszenia jej zawartości oraz struktury,
c. utrzymania sesji klienta po zalogowaniu, dzięki której klient nie jest zmuszony na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać login i hasło,
d. zapamiętywania zawartości koszyka,
e. zapamiętania lokalizacji użytkownika,
f. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji sklepu internetowego za pomocą serwisów społecznościowych,
g. prezentowania opinii na stronach internetowych sklepu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego,
h. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik
i. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik.

4. W ramach sklepu stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są:

a. stałe – są one przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika,
b. sesyjne – tymczasowe – to pliki cookies, które są usuwane w momencie zakończenia sesji, tj. wylogowania się ze strony, upuszczenia strony lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www,
c. własne – pliki cookies umieszczone na stronie www przez właściciela,
d. zewnętrzne – pliki cookies umieszczone na stronie przez podmioty zewnętrzne np. do prowadzenia anonimowych statystyk przez Google Analytics.

5. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji Użytkowników jak również do pozyskiwania jakichkolwiek o nich informacji.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.

7. Jeśli użytkownik nie zgadza się na umieszczenie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informację jak to zrobić użytkownik znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępu do strony internetowej sklepu. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

8. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

9. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać : informacje o przeglądarce użytkownika, adresie IP, typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów.

10. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.


§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony sklepu internetowego lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

3. Zmiana treści niniejszej polityki prywatności może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

4. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 12.03.2018 r.